اخبار

برای اولین بار در تبریز، آی یو آی با روش جدید فرآوری اسپرم از دی ماه 95 راه اندازی گردید ١٣٩٥/١٠/٢٥
منبع خبر : بخش نازایی آزمایشگاه سنجش

با توجه به تحول تکنیک IUI در جهان، آزمایشگاه سنجش برای اولین بار در تبریز اقدام به ارائه و اجرای IUI با روشهای به روز جهان نموده است.
این روش در انحصار آزمایشگاه سنجش بوده و از ابتدای دی ماه سال 1395 قابل ارائه به مراجعین محترم میباشد.


[ بازگشت ]


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب