اخبار

خونگیری در منزل و محل کار ١٤٠١/٩/١٩
منبع خبر : بخش خونگیری و نمونه برداری

خونگیری در منزل و محل کار توسط کادر مجرب آزمایشگاه سنجش انجام میگیرد. جهت هماهنگی بیشتر با آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.


[ بازگشت ]


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب