دابل مارکر

غربالگری سه ماهه اول:

 

زمان انجام: بین هفته های ۱۱ ۱۳ بارداری
 
هدف از انجام: بررسی احتمال خطر سندرم داون و تریزومی ۱۸
نوع آزمایش:
 
آزمایش خون: سنجش میزان دو پروتئین خاص وابسته به بارداری در خون مادر
سونوگرافی: به کمک سونوگرافی تجمع مایع پشت گردن جنین اندازه گیری می شود. تجمع این مایع پشت گردن جنین طبیعی است اما اگر این مایع از حد معینی بیشتر باشد و در عین حال آزمایش خون فوق هم نتیجه غیرطبیعی داشته باشد، احتمالا این جنین در خطر افزایش نقایص مادرزادی و اختلالات کروموزومی (سندرم داون و تریزیومی ۱۸) است.
 
منبع: www.niloofarlab.com
 

 


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب